Articles

Les Festes de l’Ós : un ritual de Cap d’Any Indoeuropeu

Text publicat dins el marc de ART I HISTÒRIA AL PIRINEU 13es Trobades Culturals Pirinenques: 153-156 (2017) Societat Andorrana de Ciències, Andorra