Interview

Emissió Memória, per Berenguer Ballester

Ràdio Arrels, maig 2023

Primera Part

Segona Part